Giải bài tập trang 22, 23, 24 Vật lí 7, Gương cầu lõm

Đã kiểm duyệt nội dung

Giải bài C1 trang 22 SGK Vật lý 7

Đề bài:

Ảnh của cây nến quan sát được trong gương cầu lõm ở thí nghiệm trên là ảnh gì? So với cây nến thì ảnh của nó lớn hơn hay nhỏ hơn?

Lời giải:

Ảnh của cây nến quan sát được trong gương cầu lõm là ảnh ảo.

So với cây nến thì ảnh của nó lớn hơn.

Giải bài C2 trang 22 SGK Vật lý 7

Đề bài:

Hãy bố trí một thí nghiệm để so sánh ảnh ảo của một vật tạo bởi gương cầu lõm với ảnh của cùng vật đó tạo bởi gương phẳng. Mô ta cách bố trí thí nghiệm. Nêu kết quả so sánh.

Kết luận:

Đặt một vật gần sát gương cầu lõm, nhìn vào gương thấy một ảnh ….. không hứng được trên màn chắn và ….. vật.

Lời giải:

– Bố trí thí nghiệm: Đặt hai cây nến giống nhau thẳng đứng ở phía trước và cách đều hai gương (gương phẳng và gương cầu lõm) một khoảng bằng nhau.

– Kết quả so sánh: Ảnh ảo của một vật tạo bởi gương cầu lõm lớn hơn ảnh ảo của vật đó tạo bởi gương phẳng.

– Kết luận: Đặt một vật gần sát gương cầu lõm, nhìn vào gương thấy một ảnh ảo không hứng được trên màn chắn và lớn hơn vật

Giải bài C3 trang 23 SGK Vật lý 7

Đề bài:

Quan sát chùm tia phản xạ xem nó có đặc điểm gì?

Đọc thêm:
Giải bài tập trang 54 Vật lí 11, Định luật ôm đối với toàn mạch

Kết luận:

Chiếu một chùm tia tới song song lên một gương cầu lõm ta thu được một chùm tia phản xạ ….. tại một điểm ở trước gương.

Lời giải:

– Chùm tia phản xạ giao nhau (hội tụ) tại một điểm ở trước gương.

– Kết luận: Chiếu một chùm tia tới song song lên một gương cầu lõm ta thu được một chùm tia phản xạ hội tụ tại một điểm ở trước gương.

Giải bài C4 trang 23 SGK Vật lý 7

Đề bài:

Hình 8.3 là một thiết bị dùng gương cầu lõm hứng ánh sáng mặt trời để nung nóng vật. Hãy giải thích vì sao vật đó lại nóng lên.

Lời giải:

Mặt Trời ở rất xa nên chùm sáng từ Mặt Trời tới gương cầu lõm coi như chùm tia tới song song, thu được một chùm tia phản xạ hội tụ tại một điểm ở phía trước gương. Ánh sáng Mặt Trời có nhiệt năng lớn cho nên vật để ở vị trí chùm sáng hội tụ sẽ nóng lên.

Giải bài C5 trang 23 SGK Vật lý 7

Đề bài:

Bằng cách di chuyển đèn pin, hãy tìm vị trí của S để thu được chùm phản xạ là một chùm sáng song song.

Kết luận:

Một nguồn sáng nhỏ S đặt trước gương cầu lõm ở một vị trí thích hợp, có thể cho một chùm tia ….. song song.

Lời giải:

Kết luận: Một nguồn sáng nhỏ S đặt trước gương cầu lõm ở một vị trí thích hợp, có thể cho một chùm tia phản xạ song song.

Đọc thêm:
Giải bài tập trang 58 Vật lí 10, Tổng hợp và phân tích lực - Điều kiện cân bằng của chất điểm

Giải bài C6 trang 24 SGK Vật lý 7

Đề bài:

Xoay pha đèn đến vị trí thích hợp để thu được chùm phản xạ song song từ pha đèn chiếu ra.

Giải thích vì sao nhờ có pha đèn mà đèn pin có thể chiếu ánh sáng đi xa mà vẫn sáng rõ ?

Lời giải:

Trong pha đèn có một gương cầu lõm. Do đó khi xoay pha đèn đến một vị trí thích hợp thì chùm sáng phân kì phát ra từ đèn sẽ bị gương cầu lõm (trong pha đèn) biến đổi thành chùm tia phản xạ song song. Năng lượng của chùm tia sáng song song bị hao hụt ít khi truyền đi xa, nhờ đó ánh sáng truyền đi xa mà vẫn sáng rõ.

Giải bài C7 trang 24 SGK Vật lý 7

Đề bài:

Muốn thu được chùm sáng hội tụ từ đèn ra thì phải xoay pha đèn để cho bóng đèn ra xa hay lại gần gương?

Lời giải:

Muốn thu được chùm sáng hội tụ từ đèn pin phát ra thì ta phải xoay pha đèn để cho bóng đèn ra xa gương.

Chương I Quang học các em học bài Nguồn âm, hãy xem gợi ý Giải bài tập trang 28, 29 Vật lí 7 của để học tốt Vật lí 12.

Tổng kết chương 1: Quang học là phần học tiếp theo của Chương I Quang học Vật lí 7 lớp 11 cùng xem gợi ý Giải bài tập trang 25, 26 Vật lí 7 để nắm vững kiến thức cũng như học tốt Vật lí 7.

Đọc thêm:
Giải bài tập trang 28, 29, 30, 31 Vật lí 8, Áp suất chất lỏng - Bình thông nhau

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-22-23-24-vat-li-7-guong-cau-lom-39434n.aspx

5/5 - (8621 bình chọn)

Chuyên Gia Thu Nhi

Chuyên Gia Thu Nhi PGS (2006), TS (2001, Trường ĐHKHXH và NV TP.HCM), Trưởng Bộ môn, kiêm Trưởng khoa Khoa Việt Nam học. Lĩnh vực nghiên cứu: Văn học cổ cận đại VN, Văn học Nhật Bản, Văn học so sánh VN - Đông Á, Lý luận văn học cổ điển VN-TQ...

Bài viết liên quan

Back to top button