Tìm hiểu file Batch trên hệ điều hành Windows

Đã kiểm duyệt nội dung

File Batch này chưa hàng loạt các lệnh và có phần đuôi mở rộng là .bat hoặc .cmd. Thuật ngữ “batch” được lấy từ batch processing – có nghĩa là không cần thực thi tương tác.

Với file Batch trên Windows, người dùng có thể “đơn giản hóa” các tác vụ lặp đi lặp lại hoặc được sử dụng thường xuyên. Khi người dùng nhập tên file vào cửa sổ Command Prompt, cmd.exe chạy các lệnh theo tuần tự, đúng như thứ tự các lệnh trong file. Một số lệnh điển hình được sử dụng trong file Batch trên hệ điều hành Windows như: Call, Echo, Endlocal, For, Goto, If, Pause, Rem, Setlocal, và Shift.

Cách tạo file .bat hay file batch trên Windows

Như đã đề cập ở trên, file batch chứa một loạt các lệnh DOS và được sử dụng để “tự động hóa” các tác vuh được thực hiện thường xuyên. Vì thế bạn không cần phải viết lại các lệnh tương tự.

Tạo file batch bằng cách sử dụng Notepad. File text bao gồm các lệnh mà bạn muốn thực thi. Để tạo file batch, bạn phải viết lệnh dưới dạng text trên Notepad và lưu file dưới dạng file .bat. Để thực thi một lệnh, bạn chỉ cần kích đúp chuột vào file batch đó. Do đó, thực thi một file batch trên Windows có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian.

Một số lệnh cơ bản trên file batch:

ECHO: Để hiển thị text trên màn hình

@ECHO OFF: Để ẩn text

START: Để chạy file ứng dụng mặc định

REM: Để nhập comment trong chương trình

MKDIR: Để tạo thư mục

RMDIR: Để xóa các thư mục

DEL: Để xóa các file

COPY: Sao chép một file hoặc nhiều file

XCOPY: Để sao chép file có các tùy chọn bổ sung

FOR / IN / DO: Để chỉ định file

Đọc thêm:
Chuẩn USB 3.1 là gì? tốc độ sao chép dữ liệu hơn 3.0 bao nhiêu?

TITLE: Để chỉnh sửa tiêu đề của cửa sổ

Một số thủ thuật thú vị với file batch

Thủ thuật 1: ma trận (matrix)

tim hieu file batch tren he dieu hanh windows

Chắc hẳn bạn còn nhớ bộ phim ma trận? Với file batch này bạn có thể “trang trí” nền background của mình giống như màn hình xanh trong phim ma trận.

Để tạo màn hình xanh này bằng file batch, bạn thực hiện theo các bước dưới đây:

Bước 1: Mở một file Text Document và đổi tên thành matrix.bat. Ngay sau khi phần đuôi mở rộng của file được thay đổi thành .bat, biểu tượng của file cũng thay đổi thành hình răng cưa.

Bước 2: Bây giờ bạn có thể chỉnh sửa file để viết chương trình. Để làm được điều này, kích chuột phải vào file và chọn Edit.

Trên màn hình hiển thị file Notepad, nhiệm vụ của bạn là dán các dòng dưới đây vào Notepad:

@echo off

color 2

:start

echo %random% %random% %random% %random% %random% %random% %random% %random% %random% %random% %random% %random% %random% %random%

goto start

Click chọn Save để lưu file và kích đúp chuột vào file đó để mở màn hình hiệu ứng ma trận.

Mở to cửa sổ cmd và nhấn phím F11 để hiệu ứng màn hình tốt hơn.

Thủ thuật 2: Password Creator

Ngoài ra bạn có thể tạo một mật khẩu bảo vệ file và truy cập bằng file batch (file .bat). Đây là một trong những tính năng hữu ích của file batch trên hệ điều hành Windows, người dùng có thể sử dụng để “giấu” mọi thứ trên máy tính của mình khỏi “tầm mắt” của những người dùng khác.

Thực hiện theo các bước dưới đây để tạo file batch Password Creator trên Windows:

Bước 1: Mở một file Notepad.

Bước 2: Sao chép và dán đoạn code dưới đây vào file Notepad:

Đọc thêm:
Tổng hợp mẫu laptop Acer tốt nhất hiện nay nên mua

cls

@ECHO OFF

title Cyber Attack Weapon System

if EXIST “Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}” goto UNLOCK

if NOT EXIST Hidden goto MDHidden

:CONFIRM

echo Are you sure to lock this folder? (Y/N)

set/p “cho=>”

if %cho%==Y goto LOCK

if %cho%==y goto LOCK

if %cho%==n goto END

if %cho%==N goto END

echo Invalid choice.

goto CONFIRM

:LOCK

ren Hidden “Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}”

attrib +h +s “Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}”

echo Folder locked

goto End

:UNLOCK

echo Enter password to Unlock Your Secure Folder

set/p “pass=>”

if NOT %pass%== 1234 goto FAIL

goto UNLOCK2

:UNLOCK2

CLS

echo Enter password to Unlock Your Secure Folder

set/p “pass=>”

if NOT %pass%== 1234 goto FAIL

attrib -h -s “Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}”

ren “Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}” Hidden

echo Folder Unlocked successfully

goto End

:Fail

@echo off

color 02

echo Warning-Virus Initiated total hardrive corruption imminent

timeout /t 5 /nobreak >nul

set count= 0

:tricks

if %count% == 200 goto shutdown

echo %random%%random%%random%%random%%random%%random%%random%%random%

set /a count=%count%+1

goto tricks

:shutdown

cls

:shutdown

shutdown -s -t 45 /c “You have tried to acces a file that is not yours. Good-Bye.”

echo Enter password Start Abort Sequence

set/p “pass=>”

if NOT %pass%== 1234 goto shutdown

echo Abort Inittiated

goto Abort

:Abort

C:WindowsSystem32shutdown.exe -a

Abort Successful

timeout /t 3 /nobreak >nul

CLS

goto unlock

goto end

:MDHidden

md Hidden

echo Hidden created successfully

Bước 3: Thiết lập mật khẩu

Mật khẩu được thiết lập mặc định là 1234. Tuy nhiên bạn cũng có thể thay đổi mật khẩu này. Để thay đổi mật khẩu, bạn tìm dòng code dưới đây:

if NOT %pass%== 1234 goto

Sau đó thay thế 1234 bằng mật khẩu mà bạn muốn. Cuối cùng lưu file có phần đuôi mở rộng là .bat.

Khi bạn mở file lần đầu, file sẽ nhấp nháy và hiển thị một file khác có tên Hidden. Để ẩn file này, rất đơn giản bạn chỉ cần click chọn fil gốc một lần nữa và nó sẽ hỏi bạn có muốn ẩn file. Nếu bạn nhập Y, file sẽ được ẩn, nhưng nếu nhập N thì mọi thứ sẽ không có gì thay đổi cả.

Đọc thêm:
WindowServer là gì? Tại sao process này lại chạy trên Mac?

Sau khi ẩn file và bạn muốn truy cập file sau đó, bạn sẽ phải click vào file gốc một lần nữa và nó sẽ yêu cầu bạn nhập mật khẩu.

Tuy nhiên bạn cần nhớ rằng với người dùng có ít kiến thức hoặc kinh nghiệm về hệ thống máy tính cũng như file batch sẽ không dễ bị đánh lừa bởi phương pháp này.

Thủ thuật 3: Color Tester

Tìm hiểu file Batch trên hệ điều hành Windows

Nếu muốn thử kiểm tra màu sắc bằng cách sử dụng file batch trên Windows, dưới đây là đoạn code mà bạn cần.

Mở một file Notepad, sau đó copy và dán đoạn code đưới dây vào:

@echo off

:test

help color

echo –

echo.

echo Type a color code to test colors.

echo To exit, just press the X.

set/p color=

color %color%

goto test

Cuối cùng lưu file dưới dạng file .bat.

Trong Windows còn rất nhiều loại file khác nhau, có thể kể tới một số file như: Conhost.exe, rundll32.exe hay MOM.exe … tất cả đều có những nhiệm vụ riêng của mình, để biết rõ hơn về chúng, bạn có thể theo dõi bài viết về:

Conhost.exerundll32.exeMOM.exe

https://thuthuat.taimienphi.vn/tim-hieu-file-batch-tren-he-dieu-hanh-windows-25095n.aspx Trên đây Taimienphi.vn đã giới thiệu cho bạn tất tần tật các thông tin để bạn tìm hiểu file Batch trên hệ điều hành Windows, file Batch là gì và một số thủ thuật thú vị với file Batch. Hy vọng sau bài viết này bạn sẽ có thêm nhiều kiến thức về các file trên hệ điều hành Windows.

5/5 - (8621 bình chọn)

Chuyên Gia Thu Nhi

Chuyên Gia Thu Nhi PGS (2006), TS (2001, Trường ĐHKHXH và NV TP.HCM), Trưởng Bộ môn, kiêm Trưởng khoa Khoa Việt Nam học. Lĩnh vực nghiên cứu: Văn học cổ cận đại VN, Văn học Nhật Bản, Văn học so sánh VN - Đông Á, Lý luận văn học cổ điển VN-TQ...

Bài viết liên quan

Back to top button