Giải bài tập trang 64, 65 Vật lí 10, Ba định luật Niutơn

Đã kiểm duyệt nội dung

Giải bài 1 trang 64 SGK Vật lý 10

Đề bài:

Phát biểu định luật Niutơn. Quán tính là gì?

Lời giải:

Định luật: Nếu một vật không chịu tác dụng của lực nào hoặc chịu tác dụng của các lực có hợp lực bằng không, thì vật đang đứng yên sẽ tiếp tục đứng yên, đang chuyển động sẽ tiếp tục chuyển động thẳng đều.

Quán tính: Quán tính là tính chất của mọi vật có xu hướng bảo toàn vận tốc cả về hướng và độ lớn.

Giải bài 2 trang 64 SGK Vật lý 10

Đề bài:

Phát biểu và viết hệ thức của định luật II Niutơn?

Lời giải:

Định luật: Gia tốc của một vật cùng hướng với lực tác dụng lên vật. Độ lớn của gia tốc tỉ lệ thuận với độ lớn của lực và tỉ lệ nghịch với khối lượng của vật.

Giải bài 3 trang 64 SGK Vật lý 10

Đề bài:

Nêu định nghĩa và các tính chất của khối lượng?

Lời giải:

a) Định nghĩa: Khối lượng là đại lượng đặc trưng cho mức quán tính của vật.

b) Tính chất của khối lượng:

+ Khối lượng là đại lượng vô hướng, dương và không đổi đối với mỗi vật

+ Khối lượng có tính chất cộng

Giải bài 4 trang 64 SGK Vật lý 10

Đề bài:

Trọng lượng của một vật là gì? Viết công thức của trọng lực tác dụng lên một vật?

Lời giải:

Giải bài 5 trang 64 SGK Vật lý 10

Đề bài:

Phát biểu và viết hệ thức của định luật III Niu – tơn?

Lời giải:

Trong mọi trường hợp khi vật A tác dụng lên vật B một lực, thì vật B cũng tác dụng lại vật A một lực. Hai lực này khác điểm đặt, cùng giá, ngược chiều và cùng độ lớn.

Đọc thêm:
Giải bài tập trang 21, 22, 23 Vật lí 8, Lực ma sát

Giải bài 6 trang 64 SGK Vật lý 10

Đề bài:

Nêu những đặc điểm của cặp “lực và phản lực” trong tương tác giữa hai vật?

Lời giải:

Tính chất của lực và phản lực

– Lực và phản lực luôn xuất hiện (hoặc mất đi) đồng thời.

– Lực và phản lực có cùng giá, cùng độ lớn nhưng ngược chiều, gọi là hai lực trực đối.

– Lực và phản lực không phải là hai lực cân bằng vì chúng đặt vào hai vật khác nhau.

Giải bài 7 trang 65 SGK Vật lý 10

Đề bài:

Một vật đang chuyển động với vận tốc 3m/s. Nếu bỗng nhiên các lực tác dụng lên nó mất đi thì:

A. Vật dừng lại ngay

B. Vật đổi hướng chuyển động

C. Vật chuyển động chậm dần rồi mới dừng lại

D. Vật tiếp tục chuyển động theo hướng cũ với vận tốc 3m/s

Chọn đáp án đúng.

Lời giải:

Đáp án D .

Một vật đang chuyển động với vận tốc 3m/s. Nếu bỗng nhiên các lực tác dụng lên nó mất đi thì vật tiếp tục chuyển động theo hướng cũ với vận tốc 3m/s.

Giải bài 8 trang 65 SGK Vật lý 10

Đề bài:

Câu nào đúng?

A. Nếu không chịu lực nào tác dụng thì mọi vật phải đứng yên.

B. Khi không còn lực nào tác dụng lên vật nữa thì vật đang chuyển động sẽ lập tức dừng lại.

C. Vật chuyển động được là nhờ có lực tác dụng lên nó.

D. Khi thấy vận tốc của vật thay đổi thì chắc chắn là đã có lực tác dụng lên vật.

Lời giải:

Đáp án D .

Khi thấy vận tốc của vật thay đổi thì chắc chắn là đã có lực tác dụng lên vật.

Đọc thêm:
Giải bài tập trang 31, 32 Vật lí 6, Lực đàn hồi

Giải bài 9 trang 65 SGK Vật lý 10

Đề bài:

Một vật đang nằm yên trên mặt bàn nằm ngang. Tại sao ta có thể khẳng định rằng bàn đã tác dụng một lực lên nó?

Lời giải:

Do bàn tác dụng lên vật một lực cân bằng với trọng lực của vật làm cho hợp lực tác dụng lên vật bằng không, vật nằm yên.

Giải bài 10 trang 65 SGK Vật lý 10

Đề bài:

Lời giải:

Giải bài 11 trang 65 SGK Vật lý 10

Đề bài:

Một vật có khối lượng 8,0kg trượt xuống một mặt phẳng nghiêng nhẵn với gia tốc 2,0 m/s2. Lực gây ta gia tốc này bằng bao nhiêu?

So sánh độ lớn của lực này với trọng lượng của vật. Lấy g = 10m/s2

A. 1,6N, nhỏ hơn

B. 16N, nhỏ hơn

C. 160N, lớn hơn

D. 4N, lớn hơn

Lời giải:

Đáp án B .

Giải bài 12 trang 65 SGK Vật lý 10

Đề bài:

Một quả bóng, khối lượng 0,5kg đang nằm yên trên mặt đất. Một cầu thủ đá bóng với một lực 250N. thời gian chân tác dụng vào bóng là 0,02s. Quả bóng bay đi với tốc độ:

A. 0,01 m/s B. 0,1 m/s

C. 2,5 m/s D. 10 m/s

Lời giải:

Đáp án D .

Giải bài 13 trang 65 SGK Vật lý 10

Đề bài:

Trong một tai nạn giao thông, một ô tô tải đâm vào một ô tô con đang chạy ngược chiều. Ô tô nào chịu lực lớn hơn? ô tô nào nhận được gia tốc lớn hơn? Hãy giải thích?

Lời giải:

– Hai ô tô cùng chịu một lực như nhau (theo định luật III Niutơn).

– Ô tô con có khối lượng nhỏ hơn sẽ nhận được gia tốc lớn hơn vì độ lớn của gia tốc tỉ lệ nghịch với khối lượng của vật.

Đọc thêm:
Giải bài tập Vật lý 10 bài 26: Thế năng

Giải bài 14 trang 65 SGK Vật lý 10

Đề bài:

Để xách một túi đựng thức ăn, một người tác dụng một lực 40 N hướng lên trên. Hãy miêu tả “phản lực” (theo định luật III) bằng cách chỉ ra

a) Độ lớn của phản lực?

b) Hướng của phản lực?

c) Phản lực tác dụng lên vật nào?

d) Vật nào gây ra phản lực này?

Lời giải:

a) Độ lớn của phản lực bằng 40N.

b) Hướng của phản lực: hướng xuống dưới.

c) Phản lực tác dụng vào tay người.

d) Túi đựng thức ăn gây ra phản lực.

Giải bài 15 trang 65 SGK Vật lý 10

Đề bài:

Hãy chỉ ra cặp “lực và phản lực” trong các tình huống sau:

a) Ô tô đâm vào thanh chắn đường.

b) Thủ môn bắt bóng.

c) Gió đập vào cánh cửa.

Lời giải:

a) Lực do ô tô đâm vào thanh chắn đường vào phản lực thanh chắn đường tác dụng vào ô tô.

b) Lực của tay thủ môn tác dụng vào quả bóng và phản lực của quả bóng tác dụng vào tay thủ môn.

c) Lực của gió tác dụng vào cánh cửa và phản lực của cánh cửa tác dụng vào gió.

Trong chương trình học Vật lí 10 Chương I Động học chất điểm các em sẽ học Lực đàn hồi của lò xo – Định luật Húc. Cùng Giải bài tập trang 74 Vật lí 10 để học tốt bài học này.

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-64-65-vat-li-10-ba-dinh-luat-niuton-39470n.aspx Chương I Động học chất điểm Vật lí 10 các em sẽ học Lực hấp dẫn – Định luật vạn vật hấp dẫn cùng Giải bài tập trang 69, 70 Vật lí 10.

5/5 - (8621 bình chọn)

Chuyên Gia Thu Nhi

Chuyên Gia Thu Nhi PGS (2006), TS (2001, Trường ĐHKHXH và NV TP.HCM), Trưởng Bộ môn, kiêm Trưởng khoa Khoa Việt Nam học. Lĩnh vực nghiên cứu: Văn học cổ cận đại VN, Văn học Nhật Bản, Văn học so sánh VN - Đông Á, Lý luận văn học cổ điển VN-TQ...

Bài viết liên quan

Back to top button