Giải bài tập trang 55 Vật lí 12, Đặc trưng vật lí của âm

Đã kiểm duyệt nội dung

Giải bài 1 trang 55 SGK Vật lý 12

Đề bài:

Hạ âm và siêu âm có cùng bản chất không?

Lời giải:

Có, nhưng khác nhau về tần số

Giải bài 2 trang 55 SGK Vật lý 12

Đề bài:

Sóng âm là gì?

Lời giải:

Sóng âm là sóng cơ truyền trong các môi trường rắn, lỏng, khí.

Giải bài 3 trang 55 SGK Vật lý 12

Đề bài:

Nhạc âm là gì?

Lời giải:

Nhạc âm là những âm có tần số xác định thường do các nhạc cụ phát ra.

Giải bài 4 trang 55 SGK Vật lý 12

Đề bài:

Trong ba môi trường rắn, lỏng và khí, âm truyền nhanh nhất trong môi trường nào, chậm nhất trong môi trường nào?

Lời giải:

Nhanh nhất trong chất rắn, chậm nhất trong chất khí.

Giải bài 5 trang 55 SGK Vật lý 12

Đề bài:

Cường độ âm được đo bằng gì?

Lời giải:

Cường độ âm được đo bằng W/m2

Giải bài 6 trang 55 SGK Vật lý 12

Đề bài:

Chọn câu đúng.

Siêu âm là âm:

A. có tần số lớn.

B. có cường độ rất lớn.

C. có tần số trên 20000 Hz.

D. truyền trong mọi môi trường nhanh hơn âm.

Lời giải:

Đáp án C.

Giải bài 7 trang 55 SGK Vật lý 12

Đề bài:

Chọn câu đúng.

Cường độ âm được đo bằng:

A. oát trên mét vuông.

B. oát.

C. niutơn trên mét vuông.

D. niutơn trên mét.

Lời giải:

Đáp án A .

Giải bài 8 trang 55 SGK Vật lý 12

Đề bài:

Đọc thêm:
Giải Vật lý 8

Một lá thép dao động với chu kì T = 80 ms. Âm do nó phát ra có nghe được không?

Lời giải:

Giải bài 9 trang 55 SGK Vật lý 12

Đề bài:

Một siêu âm có tần số 1 MHz sử dụng bảng 10.1, hãy tính bước sóng của siêu âm này trong không khí ở 00C và trong nước ở 150C.

Lời giải:

Giải bài 10 trang 55 SGK Vật lý 12

Đề bài:

Để đo tốc độ âm trong gang, nhà vật lí Pháp Bi-ô đã dùng một ống bằng gang dài 951,25m. Một người đập một nhát búa vào một đầu ống gang, một người ở đầu kia nghe thấy hai tiếng gõ, một truyền qua gang và một truyền qua không khí trong ống gang; hai tiếng ấy cách nhau 2,5s. Biết tốc độ âm trong không khí là 340 m/s, hãy tính tốc độ âm trong gang.

Lời giải:

Trong Chương I, Dao động cơ Vật lí 12 các em học bài Sóng dừng. Các em cần Giải bài tập trang 49 Vật lí 12 trước khi lên lớp để học tốt môn Vật lí 12 hơn.

Sóng cơ và sự truyền sóng cơ là phần học tiếp theo của Chương I, Dao động cơVật lí 12 lớp 11 cùng xem gợi ý Giải bài tập trang 40 Vật lí 12 để nắm vững kiến thức cũng như học tốt Vật lí 12.

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-55-vat-li-12-dac-trung-vat-li-cua-am-39482n.aspx

5/5 - (8621 bình chọn)

Chuyên Gia Thu Nhi

Chuyên Gia Thu Nhi PGS (2006), TS (2001, Trường ĐHKHXH và NV TP.HCM), Trưởng Bộ môn, kiêm Trưởng khoa Khoa Việt Nam học. Lĩnh vực nghiên cứu: Văn học cổ cận đại VN, Văn học Nhật Bản, Văn học so sánh VN - Đông Á, Lý luận văn học cổ điển VN-TQ...

Bài viết liên quan

Back to top button