Giải bài tập trang 49 Vật lí 12, Sóng dừng

Đã kiểm duyệt nội dung

Giải bài 1 trang 49 SGK Vật lý 12

Đề bài:

Sự phản xạ sóng trên vật cản cố định có đặc điểm gì?

Lời giải:

Nếu vật cản cố định thì tại điểm phản xạ, sóng phản xạ luôn luôn ngược pha với sóng tới và triệt tiêu lẫn nhau.

Giải bài 2 trang 49 SGK Vật lý 12

Đề bài:

Sự phản xạ sóng trên vật cản tự do có đặc điểm gì?

Lời giải:

Sóng phản xạ luôn luôn cùng pha với sóng tới ở điểm phản xạ

Giải bài 3 trang 49 SGK Vật lý 12

Đề bài:

Sóng dừng được tạo thành vì nguyên nhân gì?

Lời giải:

Do sự giao thoa giữa sóng tới và sóng phản xạ của nó.

Giải bài 4 trang 49 SGK Vật lý 12

Đề bài:

Nút, bụng của sóng dừng là gì?

Lời giải:

– Nút là những điểm tại đó biên độ giao động bằng không.

– Bụng là những điểm tại đó biên độ giao động cực đại

Giải bài 5 trang 49 SGK Vật lý 12

Đề bài:

Nêu điều kiện để có sóng dừng trên một sợi dây có hai đầu cố định.

Lời giải:

Điều kiện là 2 đầu cố định, chiều dài sợi dây bằng số nguyên lần bước sóng.

Giải bài 6 trang 49 SGK Vật lý 12

Đề bài:

Nêu điều kiện để có sóng dừng trên một sợi dây có một đầu cố định, một đầu tự do.

Lời giải:

Điều kiện là chiều dài sợi dây phải bằng 1 số lẻ lần λ/4.

Đọc thêm:
Giải bài tập trang 40, 41 Vật lí 9, Bài tập về công suất điện và điện năng sử dụng

Giải bài 7 trang 49 SGK Vật lý 12

Đề bài:

Chọn câu đúng.

Tại điểm phải xạ thì sóng phản xạ:

A. luôn ngược pha với sóng tới.

B. ngược pha với sóng tới nếu vật cản là cố định.

C. ngược pha với sóng tới nếu vật cản là tự do.

D. cùng pha với sóng tới nếu vật cản là cố định.

Lời giải:

Đáp án B.

Giải bài 8 trang 49 SGK Vật lý 12

Đề bài:

Chọn câu đúng.

Trong hệ sóng dừng trên một sợi dây, khoảng cách giữa hai nút hoặc hai bụng liên tiếp bằng:

A. một bước sóng.

B. hai bước sóng.

C. một phần tư bước sóng.

D. một nửa bước sóng.

Lời giải:

Đáp án D.

Giải bài 9 trang 49 SGK Vật lý 12

Đề bài:

Một dây đàn dài 0,6 m hai đầu cố định dao động với một bụng độc nhất (ở giữa dây).

a) Tính bước sóng λ của sóng trên dây.

b) Nếu dây dao động với ba bụng thì bước sóng bằng bao nhiêu?

Lời giải:

Giải bài 10 trang 49 SGK Vật lý 12

Đề bài:

Trên một sợi dây dài 1,2m có một hệ sóng dừng. Kể cả hai đầu dây, thì trên dây có tất cả 4 nút. Biết tốc độ truyền sóng trên dây là v = 80 m/s . Tính tần số dao động của dây.

Lời giải:

Chương I, Dao động cơ các em học bài Đặc trưng sinh lí của âm, hãy xem gợi ý Giải bài tập trang 59 Vật lí 12 của để học tốt Vật lí 12.

Đọc thêm:
Giải bài tập trang 45 Vật lí 9, Định luật Jun - Len-xơ

Đặc trưng vật lí của âm là phần học tiếp theo của Chương I, Dao động cơVật lí 12 lớp 11 cùng xem gợi ý Giải bài tập trang 55 Vật lí 12 để nắm vững kiến thức cũng như học tốt Vật lí 12.

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-49-vat-li-12-song-dung-39481n.aspx

5/5 - (8621 bình chọn)

Chuyên Gia Thu Nhi

Chuyên Gia Thu Nhi PGS (2006), TS (2001, Trường ĐHKHXH và NV TP.HCM), Trưởng Bộ môn, kiêm Trưởng khoa Khoa Việt Nam học. Lĩnh vực nghiên cứu: Văn học cổ cận đại VN, Văn học Nhật Bản, Văn học so sánh VN - Đông Á, Lý luận văn học cổ điển VN-TQ...

Bài viết liên quan

Back to top button