Giải bài tập trang 36, 37, 38 Vật lí 8, Lực đẩy Ác – si – mét

Đã kiểm duyệt nội dung

Giải bài C1 trang 36 SGK Vật lý 8

Đề bài:

Treo một vật nặng vào lực kế, lực kế chỉ giá trị P (H.10.2a). Nhúng vật nặng chìm trong nước, lực kế chỉ giá trị P1 (H.10.2b) P1 nhỏ hơn P chứng tỏ điều gì ?

Lời giải:

P1 nhỏ hơn P chứng tỏ chất lỏng đã tác dụng vào vật nặng một lực đẩy hướng từ dưới lên.

Giải bài C2 trang 36 SGK Vật lý 8

Đề bài:

Hãy chọn từ thích hợp cho chỗ trống trong kết luận sau:

Kết luận: Một vật nhúng trong chất lỏng bị chất lỏng tác dụng một lực đẩy hướng từ ……..

Lời giải:

Một vật nhúng trong chất lỏng bị chất lỏng tác dụng một lực đẩy hướng từ dưới lên trên theo phương thẳng đứng.

Giải bài C3 trang 37 SGK Vật lý 8

Đề bài:

Hãy chứng minh rằng thí nghiệm ở hình 10.3 chứng tỏ dự đoán về độ lớn của lực đẩy Ác – si – mét nêu trên là đúng.

Lời giải:

Khi nhúng vật nặng chìm trong bình tràn, nước từ trong bình tràn ra (H.10.3b SGK), thể tích của phần nước này bằng thể tích của vật. Vật nhúng trong nước bị nước tác dụng lực đẩy hướng từ dưới lên trên, số chỉ của lực kế lúc này là: P2 = P1 – FA nhỏ hơn P1, trong đó P1 là trọng lượng của vật; FA là lực đẩy Ác – si – mét.

Khi đổ nước từ cốc B vào cốc A, lực kế chỉ giá trị P1 (H.10.3c SGK), điều đó chứng tỏ lực đẩy Ác – si – mét có độ lớn bằng trọng lượng của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.

Đọc thêm:
Giải bài tập SGK Vật lý lớp 9 bài 39: Tổng kết chương II: Điện từ học

Vậy dự đoán của Ác si mét về độ lớn của lực đẩy Ác si mét là đúng.

Giải bài C4 trang 38 SGK Vật lý 8

Đề bài:

Hãy giải thích hiện tượng nêu ra ở đầu bài.

“Khi kéo nước từ dưới giếng lên, ta thấy gàu nước khi còn ngập dưới nước nhẹ hơn khi đã lên khỏi mặt nước (H.10.1). Tại sao?”

Lời giải:

Kéo gàu nước lúc ngập trong nước cảm thấy nhẹ hơn khi kéo trong không khí, vì gàu nước chìm trong nước bị nước tác dụng một lực đẩy Ác – si – mét hướng từ dưới lên, lực này có độ lớn bằng trọng lượng của phần nước bị gàu chiếm chỗ.

Giải bài C5 trang 38 SGK Vật lý 8

Đề bài:

Một thỏi nhôm và một thỏi thép có cùng thể tích được nhúng chìm vào trong nước. Thỏi nào chịu lực đẩy Ác – si – mét lớn hơn?

Lời giải:

Lực đẩy Ác – si – mét phụ thuộc vào trọng lượng riêng của nước và thể tích của phần nước bị mỗi thỏi chiếm chỗ. Hai thỏi có thể tích bằng nhau nên hai thỏi chịu tác dụng của lực đẩy Ác-si-mét có độ lớn như nhau.

Giải bài C6 trang 38 SGK Vật lý 8

Đề bài:

Hai thỏi đồng có thể tích bằng nhau, một thỏi được nhúng chìm vào trong nước, một thỏi được nhúng chìm vào dầu. Thỏi nào chịu lực đẩy Ác si mét lớn hơn?

Đọc thêm:
Giải Vật lý 6

Lời giải:

Lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên thỏi đồng nhúng vào nước: FAn = dn.V

Lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên thỏi đồng nhúng vào dầu: FAd = dd.V

Do trọng lượng riêng của nước lớn hơn trọng lượng riêng của dầu: dn > dd => FAn > FAd.

Giải bài C7 trang 38 SGK Vật lý 8

Đề bài:

Hãy nêu phương án thí nghiệm dùng cân vẽ ở hình 10.4 thay cho lực kế để kiểm tra dự đoán về độ lớn của lực đẩy Ác – si – mét.

Lời giải:

Ta có thể dùng cân để kiểm tra dự đoán về độ lớn của lực đẩy Ác-si-mét như hình sau:

– Bước 1: Dùng cân để cân một vật nặng nhỏ không thấm nước treo dưới một cốc A đặt trên đĩa cân.

Khối lượng vật và cốc (đĩa bên trái) bằng đúng trọng lượng của các quả cân (đĩa bên phải).

– Bước 2: Vật vẫn treo trên cân nhưng được nhúng hoàn toàn vào một bình tràn B chứa đầy nước, khi đó một phần nước trong bình tràn chảy ra cốc C và cân bị lệch về phía các quả cân.

– Bước 3: Vẫn giữ nguyên vật trong bình tràn đồng thời đổ nước từ cốc C vào cốc A trên đĩa cân thấy cân trở lại cân bằng.

Như vậy, lực đẩy Ácsimet có độ lớn bằng trọng lượng của phần nước bị chiếm chỗ.

Áp suất là phần học tiếp theo của Chương I Cơ học Vật lí 8 lớp 11 cùng xem gợi ý Giải bài tập trang 25, 26, 27 Vật lí 8 để nắm vững kiến thức cũng như học tốt Vật lí 8.

Đọc thêm:
Giải bài tập SBT Vật lý lớp 6 bài 18: Sự nở vì nhiệt của chất rắn

Chương I Cơ học các em học bài Lực ma sát, hãy xem gợi ý Giải bài tập trang 21, 22, 23 Vật lí 8 của để học tốt Vật lí 12.

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-36-37-38-vat-li-8-luc-day-ac-si-met-39441n.aspx

5/5 - (8621 bình chọn)

Chuyên Gia Thu Nhi

Chuyên Gia Thu Nhi PGS (2006), TS (2001, Trường ĐHKHXH và NV TP.HCM), Trưởng Bộ môn, kiêm Trưởng khoa Khoa Việt Nam học. Lĩnh vực nghiên cứu: Văn học cổ cận đại VN, Văn học Nhật Bản, Văn học so sánh VN - Đông Á, Lý luận văn học cổ điển VN-TQ...

Bài viết liên quan

Back to top button