Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2020

Đã kiểm duyệt nội dung

de thi thu thpt quoc gia mon lich su nam 2020

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2020

1. Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2020, mẫu số 1:

* Phần đề thi:

Câu 1: Xu thế toàn cầu hóa là hệ quả của A. sự phát triển của các công ty xuyên quốc gia. B. cách mạng khoa học – công nghệ. C. sự phát triển của quan hệ thương mại quốc tế. D. sự phát triển nhanh và xã hội hóa của lực lượng sản xuất.

Câu 2: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, giữa các nước Tây Âu và Nhật Bản có điểm gì khác biệt trong quan hệ với Mĩ? A. Tây Âu liên minh chặt chẽ với Mĩ nhưng Nhật Bản tìm cách thoát dần ảnh hưởng của Mĩ. B. Nhật Bản và Tây Âu luôn liên minh chặt chẽ với Mĩ, là đồng minh tin cậy của Mĩ. C. Nhật Bản liên minh chặt chẽ với Mĩ nhưng nhiều nước Tây Âu tìm cách thoát dần ảnh hưởng của Mĩ. D. Nhật Bản liên minh với cả Mĩ và Liên Xô, còn Tây Âu chỉ liên minh duy nhất với Mĩ.

Câu 3: Thách thức lớn nhất đối với Việt Nam trước xu thế toàn cầu hoá là A. sự chênh lệch về trình độ dân trí khi tham gia hội nhập. B. sự cạnh tranh khốc liệt trong thị trường thế giới. C. sự bất bình đẳng trong quan hệ quốc tế. D. quản lí, sử dụng chưa có hiệu quả các nguồn vốn từ bên ngoài.

Câu 4: Vì sao toàn cầu hóa là một xu thế khách quan, một thực tế không thể đảo ngược? A. Các cường quốc đẩy mạnh liên kết kinh tế khu vực và toàn cầu. B. Toàn cầu hóa là kết quả của việc thu hút nguồn lực bên ngoài của các nước đang phát triển. C. Các nước tư bản tăng cường đầu tư vốn ra thị trường thế giới. D. Toàn cầu hóa là kết quả của quá trình tăng tiến mạnh mẽ của lực lượng sản xuất.

Câu 5: Kẻ thù chủ yếu của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ hai là A. chủ nghĩa thực dân mới. B. chủ nghĩa phát xít. C. chế độ độc tài thân Mĩ. D. chủ nghĩa thực dân cũ.

Câu 6: Cách mạng Tân Hợi (1911) ở Trung Quốc và Cách mạng tháng Hai (1917) ở Nga giống nhau cơ bản là về A. phương pháp đấu tranh. B. giai cấp lãnh đạo. C. tính chất cách mạng. D. phương hướng phát triển.

Câu 7: Trong cải cách Minh Trị (1868) lĩnh vực nào được xem như là chìa khóa cho công cuộc hiện đại hóa ở Nhật Bản? A. Giáo dục. B. Chính trị. C. Kinh tế. D. Quân sự.

Câu 8: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, bản đồ chính trị thế giới thay đổi to lớn và sâu sắc chủ yếu là do A. sự ra đời của trật tự hai cực Ianta với đặc trưng nổi bật là thế giới chia thành hai phe. B. thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc. C. Chiến tranh lạnh căng thẳng, kéo dài. D. Chủ nghĩa xã hội trở thành một hệ thống thế giới.

Câu 9: Dưới tác động to lớn của cách mạng khoa học – kĩ thuật, xu hướng phát triển chung của các nước tư bản nửa sau thế kỉ XX là A. tập trung nghiên cứu, phát minh và bán bản quyền phát minh sáng chế thu lợi nhuận. B. sản xuất vũ khí, chạy đua vũ trang để cạnh tranh. C. đầu tư cho giáo dục để đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao. D. liên kết kinh tế khu vực.

Câu 10: Năm 1945, quốc gia nào ở Đông Nam Á tuyên bố độc lập sớm nhất? A. Campuchia. B. Lào. C. Việt Nam. D. Inđônêxia.

Câu 11: Sự kiện nào đánh dấu chiến sự chấm dứt ở châu Âu trong Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945)? A. Hồng quân Liên Xô cắm cờ trên nóc tòa nhà Quốc hội Đức. B. Đức kí văn bản đầu hàng không điều kiện. C. Các nước Đông Âu được giải phóng. D. Nhật Bản đầu hàng không điều kiện.

Câu 12: Những nước nào gia nhập ASEAN năm 1997? A. Lào, Mi-an-ma. B. Cam-pu-chia, Lào C. Cam-pu-chia, Việt Nam. D. Mi-an-ma, Việt Nam.

Câu 13: Sau khi cuộc kháng chiến chống Pháp kết thúc, Campuchia bước vào giai đoạn A. Thực hiện đường lối hòa bình, trung lập. B. Nội chiến giữa Đảng Nhân dân cách mạng và các phe phái đối lập. C. Thực hiện cuộc đấu tranh chống chế độ diệt chủng Khơme đỏ. D. Thực hiện cuộc kháng chiến chống Mĩ.

Câu 14: Điểm giống nhau của năm nước sáng lập ASEAN trong quá trình thực hiện chiến lược công nghiệp hóa lấy xuất khẩu làm chủ đạo là A. trở thành những nước công nghiệp mới. C. có mậu dịch đối ngoại tăng trưởng nhanh. B. dẫn đầu thế giới về xuất khẩu gạo. D. trở thành những “con rồng kinh tế” châu Á.

Câu 15: Tính đến năm 1999, Trung Quốc đã thu hồi chủ quyền đối với những vùng lãnh thổ nào? A. Hồng Công, Ma Cao. B. Ma Cao, Đài Loan. C. Hồng Công, Bành Hồ. D. Hồng Công, Đài Loan.

Câu 16: Sau Chiến tranh lạnh, để xây dựng sức mạnh thực sự của mỗi quốc gia, hầu hết các nước đều tập trung vào phát triển lĩnh vực nào? A. Công nghệ và quốc phòng. B. Kinh tế. C. Quân sự. D. Chính trị.

Câu 17: Cuộc khởi nghĩa nào sau đây không nằm trong phong trào Cần Vương? A. Bãi Sậy. B. Ba Đình. C. Hương Khê. D. Yên Thế.

Câu 18) Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới diễn ra đầu tiên ở khu vực nào? A. Đông Bắc Á. B. Bắc Phi. C. Mĩ Latinh. D. Đông Nam Á.

Câu 19: Sự ra đời của “học thuyết Phucưđa” được coi như là mốc đánh dấu A. sự xác lập liên minh Mĩ – Nhật. B. sự trở về châu Á của Nhật Bản. C. sự xác lập mối quan hệ Nhật Bản – Tây Âu. D. Nhật Bản trở thành thành viên của Liên hợp quốc.

Câu 20: Sau chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào đấu tranh giành độc lập ở Ấn Độ do giai cấp nào lãnh đạo? A. Địa chủ. B. Nông dân. C. Tư sản. D. Vô sản.

Câu 21: So với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), sự phát triển của Liên minh châu Âu (EU) có điểm khác biệt gì? A. Quá trình mở rộng thành viên diễn ra khá lâu dài. B. Diễn ra quá trình nhất thể hóa trong khuôn khổ khu vực. C. Hạn chế sự can thiệp và chi phối của các cường quốc bên ngoài. D. Hợp tác, giúp đỡ các nước trong khu vực phát triển kinh tế.

Câu 22: Cơ sở để Mĩ triển khai “Chiến lược toàn cầu” với tham vọng bá chủ thế giới sau Chiến tranh thế giới thứ hai làA. Sự suy yếu của các nước tư bản Tây Âu và sự lớn mạnh của Liên Xô.B. Sự ủng hộ của các nước đồng minh của Mĩ.C. Tiềm lực kinh tế và quân sự to lớn của Mĩ.D. Sự suy yếu của phong trào cách mạng thế giới.

Câu 23: Vì sao cuộc đấu tranh của nhân dân Nam Phi chống chế độ phân biệt chủng tộc sau Chiến tranh thế giới thứ hai thuộc nội dung phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc?A. Sau khi lật đổ chế độ phân biệt chủng tộc, nhân dân Nam Phi được giải phóng.B. Chế độ phân biệt chủng tộc đã thống trị lâu dài nhân dân Nam Phi.C. Chế độ phân biệt chủng tộc là chủ nghĩa thực dân trá hình,D. Nhân dân Nam Phi giúp đỡ các nước châu Phi giành độc lập.

Câu 24: Một trong những cơ quan chính của Liên hợp quốc được quy định trong Hiến chương (năm1945) là: A. Hội đồng Bộ trưởng. B. Quỹ Tiền tệ quốc tế. C. Hội đồng Quản thác. D. Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc.

Câu 25: Theo quyết định của Hội nghị Ianta, vùng Đông Âu thuộc phạm vi ảnh hưởng của nước nào? A. Mĩ. B. Liên Xô. C. Pháp. D. Anh.

Câu 26: Đầu năm 1945, vấn đề quan trọng hàng đầu và cấp bách nhất đặt ra trước các cường quốc Đồng minh là A. Tổ chức lại thế giới sau chiến tranh. B. Phân chia thành quả chiến thắng giữa các nước thắng trận. C. Nhanh chóng đánh bại hoàn toàn các nước phát xít. D. Thành lập Liên hợp quốc để duy trì hòa bình và an ninh thế giới.

Câu 27 : Chủ trương thành lập nước Cộng hòa Dân quốc Việt Nam của Phan Bội Châu chịu ảnh hưởng trực tiếp từ A. cải cách của vua Ra-ma V (Xiêm). C. Cách mạng Nga (1905 – 1907). B. Duy tân Minh Trị (Nhật Bản). D. Cách mạng Tân Hợi (Trung Quốc).

Câu 28: Đầu những năm 90 của thế kỉ XX, nước nào theo đuổi chính sách đối ngoại “định hướng Đại Tây Dương”? A. Ấn Độ. B. Trung Quốc. C. Mỹ. D. Nga.

Câu 29: Sự khởi sắc của ASEAN được đánh dấu bằng sự kiện nào? A. Hiệp ước Bali được kí kết. B. Việt Nam trở thành thành viên chính thức của ASEAN. C. Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 13 kí kết bản Hiến chương ASEAN. D. Sau khi “vấn đề Campuchia” được giải quyết.

Câu 30: Nội dung nào không phải là biểu hiện của xu thế hòa hoãn Đông – Tây? A. Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương được kí kết. B. Định ước Henxinki được kí kết. C. Hiệp định về những cơ sở của quan hệ giữa Đông Đức và Tây Đức được kí kết. D. Hiệp định hạn chế vũ khí tiến công chiến lược được kí kết.

Câu 31: Thành tựu quan trọng nhất Liên Xô đạt được sau Chiến tranh thế giới thứ hai là gì? A. Là nước đầu tiên trên thế giới phóng thành công vệ tinh nhân tạo của Trái Đất. B. Trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ hai thế giớí. C. Là nước đầu tiên có tàu cùng con người bay vòng quanh Trái Đất. D. Chế tạo thành công bom nguyên tử.

Câu 32: Cơ hội tiêu diệt giặc sau chiến thắng Cầu Giấy (21 – 12 – 1873) của quân dân ta bị bỏ lỡ vì A. Triều đình Huế đàn áp các cuộc đấu tranh chống Pháp của nhân dân ta. B. Thực dân Pháp ngày càng củng cố dã tâm xâm chiếm toàn bộ Việt Nam. C. Triều đình Huế chủ động thương thuyết rồi kí với Pháp Hiệp ước Giáp Tuất. D. Thực dân Pháp hoang mang, lo sợ và tìm mọi cách thương lượng.

Câu 33: Nội dung nào là ý nghĩa quốc tế của sự ra đời nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa? A. Chấm dứt hơn 100 năm nô dịch và thống trị của đế quốc, xóa bỏ tàn dư phong kiến. B. Đánh dấu cuộc cách mạng dân tộc dân chủ của nhân dân Trung Quốc đã hoàn thành. C. Đưa Trung Hoa bước vào kỉ nguyên độc lập, tự do và tiến lên chủ nghĩa xã hội. D. Tăng cường hệ thống Xã hội chủ nghĩa và ảnh hưởng tới phong trào giải phóng dân tộc thế giới.

Đọc thêm:
Tổng hợp đề thi thử THPT 2021 môn Văn

Câu 34: Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 – 1933) diễn ra đầu tiên ở nước nào? A. Mĩ. B. Anh. C. Pháp. D. Đức.

Câu 35: Nội dung nào không phải là nguyên nhân ra đời của tổ chức ASEAN?A. Hạn chế sự ảnh hưởng của các cường quốc bên ngoài. B. Nhu cầu cần có nhiều thuộc địa. C. Nhiều nước cần có sự hợp tác với nhau để cùng phát triển. D. Những tổ chức hợp tác khu vực thế giới xuất hiện nhiều.

Câu 36: Có mấy nhận định đúng trong các nhận định sau:- Mĩ giữ vai trò quyết định trong khối SEV.- Năm 1945, ba nước giành được độc lập ở Đông Nam Á là: Việt Nam, Lào, Campuchia.- Cu Ba được mệnh danh là “Lá cờ đầu trong phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ Latinh”.- Hình thức đấu tranh giải phóng dân tộc chủ yếu của các nước châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ hai là đấu tranh vũ trang. A. 2. B. 3. C. 1. D. 4.

Câu 37: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) kết thúc với sự thất bại hoàn toàn của phe A. Đức, Áo – Hung. B. Anh, Pháp, Mĩ. C. Đức, Nhật Bản, Italia. D. Anh, Pháp, Nga.

Câu 38: Bài học kinh nghiệm chủ yếu rút ra cho Việt Nam từ sự phát triển kinh tế của nhóm 5 nước sáng lập ASEAN sau Chiến tranh thế giới thứ hai là gì? A. Tập trung sản xuất hàng hóa để xuất khẩu, phát triển ngoại thương. B. Đẩy mạnh sản xuất hàng tiêu dùng nội địa, thay thế hàng nhập khẩu. C. Xây dựng nền kinh tế tự chủ kết hợp với mở cửa, hội nhập khu vực, quốc tế. D. Xây dựng nền kinh tế tự chủ kết hợp với nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc.

Câu 39: Đến đầu thập kỉ 70, nước nào là cường quốc công nghiệp đứng thứ tư trong thế giới tư bản? A. Pháp. B. Nhật Bản. C. Cộng hòa Liên bang Đức. D. Anh.

Câu 40: Nhóm năm nước sáng lập ASEAN tiến hành chiến lược kinh tế hướng nội vào thời gian nào? A. Sau khi giành được độc lập. . B. Sau khi thành lập ASEAN. C. Trước Chiến tranh thế giới thứ hai D. Trong Chiến tranh thế giới thứ hai.

– HẾT –

* Đáp án:

1-B

2-C

3-B

4-D

5-D

6-A

7-A

8-B

9-D

10-D

11-B

12-A

13-A

14-C

15-A

16-B

17-D

18-D

19-B

20-C

21-B

22-C

23-C

24-C

25-B

26-C

27-D

28-D

29-A

30-A

31-B

32-C

33-D

34-A

35-B

36-C

37-A

38-C

39-D

40-A

2. Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2020, mẫu số 2:

* Phần đề thi:

Câu 1. Cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần vương là?A. Khởi nghĩa Bãi Sậy . B. Khởi nghĩa Ba Đình.C. Khởi nghĩa Hương Khê . D. Khởi nghĩa Hùng Lĩnh.

Câu 2: Mục tiêu của chiến lược kinh tế hướng nội của nhóm năm nước sáng lập Asean làA. xây dựng nền kinh tế thị trường. B. trở thành nước công nghiệp mới.C. tăng cường nhập khẩu. D. nhanh chóng xóa bỏ nghèo nàn, lạc hậu.

Câu 3: Quốc gia đầu tiên phóng thành công tàu vũ trụ có người lái bay vòng quanh Trái Đất làA. Anh. B. Pháp. C. Mỹ. D. Liên Xô.

Câu 4: Điểm nào dưới đây là sự khác biệt giữa phong trào giải phóng dân tộc ở Châu Á, Châu Phi với khu vực Mĩ Latinh:A. Châu Á, Châu Phi đấu tranh để giải phóng dân tộc, khu vực Mĩ Latinh đấu tranh để giải phóng giai cấp.B. Phong trào giải phóng dân tộc ở Châu Á, Châu Phi làm hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân lung lay tận gốc, khu vực Mĩ Latinh chưa làm được điều đó.C. Châu Á, Châu Phi đấu tranh chống lại bọn đế quốc thực dân cũ, khu vực Mĩ Latinh đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân mới.D. Châu Phi và Châu Á đấu tranh bằng vũ trang, khu vực Mĩ Latinh đấu tranh ôn hòa

Câu 5: Trong thời kỳ Chiến tranh lạnh, quốc gia nào ở châu Âu trở thành tâm điểm đối đầu giữa hai cực Xô – Mỹ? A. Anh. B. Đức. C. Pháp. D. Hy Lạp.

Câu 6: Tháng 4 – 1994, Nenxơn Manđêla trở thành Tổng thống da đen đầu tiên của cộng hòa Nam Phi, đã đánh dấu:A. Sự chấm dứt chế độ phân biệt chủng tộc dã man ở châu Phi.B. Chấm dứt chế độ độc tài quân sự ở châu Phi.C. Bãi bỏ chính sách phân biệt chủng tộc trên toàn thế giới.D. Chấm dứt chế độ thống trị của chủ nghĩa thực dân ở châu Phi.

Câu 7: Nội dung của học thuyết “Tam dân” của Tôn Trung Sơn làA. Dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc.B. Dân tộc bình đẳng, dân quyền công bằng, dân sinh hạnh phúc.C. Dân tộc tự do, dân quyền bình đẳng, dân sinh hạnh phúc.D. Dân tộc độc lập, dân sinh tự do, dân quyền hạnh phúc.

Câu 8: Vai trò lớn nhất của Liên hợp quốc hiện nay là:A. là trung gian giải quyết các tranh chấp trên lĩnh vực kinh tế.B. góp phần gìn giữ hòa bình an ninh và các vấn đề mang tính quốc tế.C. thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, văn hóa giữa các quốc gia, khu vực.D. là trung tâm giải quyết những mâu thuẫn vê dân tộc, sắc tộc trên thế giới.

Câu 9: Từ sau chiến tranh thế giới II, Liên Xô đạt được thành tựu nào là quan trọng nhất?A. Năm 1949, chế tạo thành công bom nguyên tử.B. Năm 1972, sản lượng công nghiệp tăng 321 lần.C. Năm 1957, phóng thành công vệ tinh nhận tạo của Trái đất.D. Đến nửa đầu những năm 70 là cường quốc công nghiệp đứng thứ 2 thế giới.

Câu 10. Người được nhân dân phong danh hiệu “Bình Tây Đại Nguyên soái” làA. Nguyễn Hữu Huân B. Trương Định. C. Hoàng Diệu. D. Nguyễn Tri Phương

Câu 11: Chủ nghĩa đế quốc Nhật Bản cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX có đặc điểm?A. Chủ nghĩa thực dân. B. Chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi.C. Chủ nghĩa đế quốc phong kiến quân phiệt. D. Chủ nghĩa quân phiệt.

Câu 12. Chủ trương cứu nước của cụ Phan Bội Châu làA. chống Pháp và phong kiến.B. dùng bạo lực giành độc lập.C. dựa vào Pháp chống phong kiến xây dựng nước Việt Nam cộng hòa.D. cải cách nâng cao dân sinh, dân trí, dân quyền, dựa vào Pháp đánh đổ phong kiến.

Câu 13: Trong quá trình thực hiện chiến lược toàn cầu từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 2000, Mỹ đạt được kết quả nào dưới đây?A. Chi phối được nhiều nước tư bản đồng minh phụ thuộc vào Mỹ.B. Duy trì vị trí cường quốc số một thế giới trên mọi lĩnh vực.C. Trực tiếp xóa bỏ hoàn toàn chế độ phân biệt chủng tộc.D. Duy trì sự tồn tại và hoạt động của tất cả các tổ chức quân sự.

Câu 14: Trung Quốc là nước đứng thứ mấy có tàu và người bay vào vũ trụ?A. thứ ba. B. thứ tư. C. thứ hai. D. thứ nhất.

Câu 15: Chiến thắng Điện Biên Phủ ở Việt Nam (1954) đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến phong trào giải phóng dân tộc của nước nào ở châu Phi?A. Angiêri. B. Tuynidi. C. Ăngôla D. Ai Cập.

Câu 16: Nét nổi bật trong sự phát triển của nền kinh tế Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai làA. thiệt hại nặng nề do sự tàn phá của chiến tranh.B. phát triển ngang bằng với các nước châu Âu.C. phát triển mạnh mẽ, trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới.D. suy giảm nghiêm trọng vì đầu tư quá lớn cho quốc phòng.

Câu 17: Các quốc gia tham gia sáng lập tổ chức ASEAN làA. Inđônêxia, Malaixia, Xingapo, Thái Lan, Brunây.B. Inđônêxia, Malaixia, Xingapo, Thái Lan, CampuchiaC. Inđônêxia, Malaixia, Xingapo, Thái Lan, MianmaD. Inđônêxia, Malaixia, Xingapo, Thái Lan, Philippin.

Câu 18: Nhận xét nào sau đây không đúng về khu vực Đông Bắc Á?A. Là khu vực rộng, đông dân nhất thế giới và có nguồn tài nguyên phong phú.B. Hàn Quốc, Hồng Công, Đài Loan là ba trong bốn con rồng kinh tế của châu Á.C. Những năm đầu thế kỷ XXI, Trung Quốc trở thành nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới.D. Trước Chiến tranh thế giới thứ hai, Nhật Bản không bị chủ nghĩa thực dân nô dịch.

Câu 19: Từ năm 1995, Ấn Độ là nước xuất khẩu gạo đứng thứ ba trên thế giới nhờ tiến hành cuộc cách mạngA. xanh B. công nghiệp. C. khoa học kĩ thuật. D. chất xám.

Câu 20: Điểm giống nhau cơ bản giữa Cách mạng Lào và nước ta từ năm 1945 – 1975 làA. Chung kẻ thù và những mốc thắng lợi quan trọng .B. Chung kẻ thù, do Đảng cộng sản Đông Dương lãnh đạo.C. Buộc Pháp công nhận các quyền dân tộc cơ bản.D. Giành độc lập và đi lên XHCN.

Câu 21. Sắp xếp các sự kiện sau theo thứ tự thời gian diễn ra.1. Hiệp ước Nhâm Tuất.2. Pháp nổ súng tấn công Gia Định.3. Pháp chiếm 3 tỉnh miền Tây Nam Kì.4. Hiệp ước Pa-tơ-nốt.

A. 2,1,4,3. B. 2,1,3,4. C. 2,4,3,1. D. 2,4,1,3.

Câu 22. Sau Hiệp định Pa ri 1973 về Việt Nam, so sánh lực lượng ở miền Nam thay đổi có lợi cho cách mạng vìA. ở miền Nam có hai chính quyền, hai quân đội, hai vùng kiểm soát…B. quân Mĩ và đồng minh của Mĩ rút khỏi miền Nam.C. vùng giải phóng được mở rộng và phát triển về mọi mặt.D. miền Bắc đã chi viện cho miền Nam một khối lượng lớn về nhân lực và vật lực.

Câu 23: Lợi thế cơ bản mà cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai đã đem lại cho nước Mĩ làA. Liên Xô – đối thủ của Mĩ bị chiến tranh tàn phá nặng nề.B. thu được nhiều lợi nhuận từ buôn bán vũ khí.C. các nước tư bản châu Âu trở thành con nợ của Mĩ.D. không bị chiến tranh tàn phá.

Câu 24: Cuộc cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga đã lật đổ đượcA. chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản, xây dựng giai cấp công nhân.B. chính quyền của giai cấp tư sản, giành chính quyền cho giai cấp vô sản.C. chế độ phong kiến, mở đường cho CNTB Nga phát triển.D. chế độ Nga hoàng Nicôlai II, chấm dứt chế độ quân chủ chuyên chế ở Nga

Đọc thêm:
Học lực khá nên chọn ngành nào khối A

Câu 25: “Phương án Maobáttơn” của thực dân Anh có nội dung chia đất nước Ấn Độ thành hai quốc gia nào trên cơ sở tôn giáo?A. Ấn Độ của người theo Hồi giáo, Ápganixtan của người theo Hinđu giáo.B. Ấn Độ của người theo Ấn Độ giáo, Pakistan của người theo Hồi giáo.C. Ấn Độ của người theo Hồi giáo, Pakistan của người theo Ấn Độ giáo.D. Ấn Độ của người theo Ấn Độ giáo, Ápganixtan của người theo Hồi giáo.

Câu 26: Nguyên nhân sâu xa dẫn đến chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 -1918) làA. chính sách trung lập của Mĩ. B. mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về thuộc địaC. Thái tử Áo – Hung bị ám sát. D. sự hiếu chiến của đế quốc Đức.

Câu 27: Cho các sự kiện:(1). Đại hội XII của Đảng Cộng sản Trung Quốc.(2). Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đề ra đường lối mới.(3). Đảng Cộng sản Trung Quốc chủ trương cải cách lấy phát triển kinh tế làm trung tâm.

Hãy sắp xếp các sự kiện trên theo trình tự thời gian.A. (2), (3), (1). B. (3), (1), (2). C. (2), (1), (3). D. (3), (2), (1).

Câu 28: Ý nào dưới đây không phải là nguyên nhân dẫn đến sự phát triển nền kinh tế Mĩ sau chiến tranh thế giới thứ hai?A. Lợi dụng chiến tranh để làm giàu.B. Tận dụng những thành tựu của khoa học kĩ thuật để cải tiến cơ cấu hợp lí, nâng cao năng suất, hạ giá thành sản phẩm.C. Chi phí cho quốc phòng thấp nên có điều kiện tập trung phát triển kinh tế .D. Vai trò quản lí điều tiết của nhà nước

Câu 29: Mục tiêu bao trùm trong chính sách đối ngoại của Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai làA. xâm lược các nước ở khu vực châu Á.B. bao vây, tiêu diệt Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩaC. lôi kéo các nước Tây Âu vào khối quân sự NATO.D. thực hiện chiến lược toàn cầu với tham vọng làm bá chủ thế giới.

Câu 30: Từ những năm 60 – 70 của thế kỉ XX trở đi, nhóm các nước sáng lập ASEAN đã thực hiện chiến lược gì?A. Công nghiệp hóa lấy xuất khẩu làm chủ đạo. B. Hòa bình, trung lập.C. Công nghiệp hóa thay thế nhập khẩu. D. Cam kết và mở rộng.

Câu 31: Việt Nam có thể rút ra kinh nghiệm gì từ sự phát triển kinh tế của Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai để đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước?A. Tăng cường đẩy mạnh hợp tác với các nước khácB. Khai thác và sử dụng hợp lí nguồn tài nguyênC. Nâng cao trình độ tập trung vốn và lao động.D. Ứng dụng các thành tựu khoa học – kĩ thuật.

Câu 32: Trong 20 năm đầu (1885-1905) Đảng Quốc đại ở Ấn Độ chủ trương đấu tranh bằng phương pháp:A. Vũ trang. B. Bạo động. C. Bạo lực. D. Ôn hòa.

Câu 33: Từ năm 1954 đến đầu năm 1970, Chính phủ Campuchia thực hiện chính sách ngoại giao như thế nào?A. Mâu thuẫn gay gắt với các nước trong khu vực Đông Nam Á. B. Hòa bình, trung lậpC. Liên minh chặt chẽ với Mĩ. D. Đoàn kết với Lào và Việt Nam trong mặt trận chung chống đế quốc Mĩ.

Câu 34: Sự kiện nào sau đây không thuộc thời kì cao trào “kháng Nhật cứu nước”?A. Khởi nghĩa Ba Tơ. B. Thành lập khu giải phóng Việt Bắc.C. “Phá kho thóc Nhật giải quyết nạn đói”. D. Chỉ thị “Sửa soạn khởi nghĩa” của Tổng bộ Việt Minh.

Câu 35: Một trong những nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô làA. sự khủng hoảng về kinh tế.B. sự chống phá của các thế lực thù địch trong và ngoài nước.C. thực hiện chính sách đa nguyên, đa đảng.D. ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng dầu mỏ.

Câu 36: Mĩ Latinh được gọi là “lục địa bùng cháy” sau Chiến tranh thế giới thứ hai vìA. Khởi nghĩa vũ trang là hình thức chủ yếu trong cuộc đấu tranh chống chế độ độc tài thân Mĩ.B. thường xuyên xảy ra cháy rừng.C. có nhiều núi lửa hoạt động.D. có cách mạng Cuba bùng nổ và 17 nước giành được độc lập năm 1960.

Câu 37: Biến đổi quan trọng nhất của các nước châu Á sau CTTG II là gì?A. Trở thành 1 trong 3 trung tâm kinh tế – tài chính thế giới. B. Đã giành được độc lập.C. Một số nước trở thành nước công nghiệp mới (NIC). D. Là thành viên của tổ chức ASEAN.

Câu 38: Từ năm 1996 đến năm 2000, kinh tế Liên bang NgaA. phát triển với tốc độ cao. B. kém phát triển và suy thoái.C. có sự phục hồi và phát triển. D. lâm vào trì trệ và khủng hoảng.

Câu 39: Quốc gia nào trở thành nước cộng hòa da đen đầu tiên ở Mĩ Latinh?A. Li-bê-ri-a B. Cu-ba C. Ha-i-ti. D. Ê-ti-ô-pi- a.

Câu 40: Chính sách kinh tế mới ra đời khi nước Nga Xô viếtA. bị các nước đế quốc bao vây kinh tế.B. đã hoàn thành cải cách ruộng đất.C. bước vào thời kỳ hòa bình, xây dựng đất nước trong hoàn cảnh cực kỳ khó khăn.D. bước vào thời kỳ ổn định kinh tế, chính trị.

* Đáp án:

1C

2D

3D

4C

5B

6A

7A

8B

9D

10B

11C

12B

13A

14A

15A

16C

17D

18C

19A

20B

21B

22B

23B

24D

25B

26B

27C

28C

29D

30A

31D

32D

33B

34B

35B

36A

37B

38C

39C

40C

3. Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2020, mẫu số 3:

* Phần đề thi:

Câu 1: Từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỷ XX, quốc gia nào có nền công nghiệp đứng thứ hai thế giới?A. Anh. B. Mỹ. C. Nhật Bản. D. Liên Xô.

Câu 2: Sự khởi sắc của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được đánh dấu bằng sự kiện nào?A. Việt Nam gia nhập ASEAN (1995). B. Hiệp ước Bali được kí kết (1976).C. Campuchia gia nhập ASEAN (1999). D. Brunây gia nhập ASEAN (1984).

Câu 3: Trong giai đoạn 1945 – 1973, kinh tế MỹA. khủng hoảng và suy thoái. B. phát triển mạnh mẽ.C. phát triển xen kẽ suy thoái. D. phục hồi và phát triển.

Câu 4: Năm 1921, Nguyễn Ái Quốc đãA. tham dự Hội nghị Quốc tế Nông dân.B. tham dự Đại hội V của Quốc tế Cộng sản.C. tham gia thành lập Hội Liên hiệp thuộc địaD. thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

Câu 5: Cơ quan ngôn luận của Đông Dương Cộng sản đảng (1929) là tờ báoA. An Nam trẻ. B. Người nhà quê. C. Chuông rè. D. Búa liềm.

Câu 6: Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam (tháng 10 – 1930) quyết định đổi tên Đảng thànhA. Đảng Cộng sản Đông Dương. B. Đảng Lao động Việt Nam.C. An Nam Cộng sản đảng. D. Đông Dương Cộng sản liên đoàn.

Câu 7: Chỉ thị “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” (12 – 3 – 1945) được Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương đề ra ngay sau khiA. Nhật đảo chính Pháp ở Đông Dương. B. Nhật tiến vào chiếm đóng Đông Dương.C. Nhật đầu hàng Đồng minh không điều kiện. D. chiến tranh Thái Bình Dương bùng nổ.

Câu 8: Năm 1953, thực dân Pháp đề ra kế hoạch Nava nhằm mục đíchA. khóa chặt biên giới Việt – Trung. B. cô lập căn cứ địa Việt BắcC. kết thúc chiến tranh trong danh dự. D. quốc tế hóa chiến tranh Đông Dương.

Câu 9: Đối với cách mạng miền Nam, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam (tháng 1 – 1959) chủ trươngA. sử dụng bạo lực cách mạng. B. đấu tranh đòi hiệp thương tổng tuyển cử.C. đẩy mạnh chiến tranh du kích. D. kết hợp đấu tranh chính trị và ngoại giao.

Câu 10: Chiến dịch nào đã kết thúc thắng lợi cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 ở miền Nam Việt Nam?A. Huế – Đà Nẵng. B. Đường 14 – Phước Long.C. Hồ Chí Minh. D. Tây Nguyên.

Câu 11: Trong những năm 1986 – 1990, về lương thực – thực phẩm, Việt Nam đạt được thành tựu làA. xuất khẩu gạo đứng đầu thế giới. B. đã có dự trữ và xuất khẩu gạo.C. xuất khẩu gạo đứng thứ năm thế giới. D. khắc phục triệt để nạn đói trong nước.

Câu 12: Với thắng lợi của Cách mạng tháng Hai năm 1917, Nga trở thành nướcA. Cộng hòa B. Quân chủ. C. Quân chủ lập hiến. D. Xã hội chủ nghĩa

Câu 13: Hội nghị Pốtxđam (1945) thông qua quyết định nào?A. Liên Xô có trách nhiệm tham gia chống quân phiệt Nhật ở châu Á.B. Thành lập tổ chức Liên hợp quốc để duy trì hòa bình, an ninh thế giới.C. Liên quân Mỹ – Anh sẽ mở mặt trận ở Tây Âu để tiêu diệt phát xít ĐứcD. Phân công quân đội Đồng minh giải giáp quân Nhật ở Đông Dương.

Câu 14: Sự kiện nào đánh dấu chủ nghĩa thực dân cũ ở châu Phi cơ bản bị sụp đổ?A. Nước Namibia tuyên bố độc lập (1990).B. Nước Cộng hòa Ai Cập được thành lập (1953).C. Nhân dân Môdămbích và Ănggôla lật đổ ách thống trị của Bồ Đào Nha (1975).D. Bản Hiến pháp (1993) của Nam Phi chính thức xóa bỏ chế độ phân biệt chủng tộc

Câu 15: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới diễn ra đầu tiên ở khu vực nào?A. Nam Phi B. Đông Bắc Á C. Đông Nam Á D. Mỹ Latinh

Câu 16: Từ nửa sau những năm 70 của thế kỷ XX, Nhật Bản thực hiện chính sách đối ngoại trở về châu Á dựa trên cơ sở nào?

A. Nền kinh tế đứng đầu thế giới. B. Tiềm lực kinh tế – tài chính hùng hậu.C. Lực lượng quân đội phát triển nhanh. D. Mỹ bắt đầu bảo trợ về vấn đề hạt nhân.

Câu 17: Cuộc bãi công của công nhân Ba Son (tháng 8 – 1925) là mốc đánh dấu phong trào công nhân Việt NamA. bước đầu đấu tranh tự giác B. có một tổ chức công khai lãnh đạo.C. hoàn toàn đấu tranh tự giác D. có một đường lối chính trị rõ ràng.

Đọc thêm:
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Giáo dục công dân năm 2020

Câu 18: Nội dung nào không phải là ý nghĩa của phong trào cách mạng 1930 – 1931 ở Việt Nam?A. Đưa quần chúng nhân dân bước vào thời kỳ trực tiếp vận động cứu nướcB. Khẳng định đường lối lãnh đạo của Đảng và quyền lãnh đạo của giai cấp công nhân.C. Hình thành khối liên minh công nông, công nhân và nông dân đoàn kết đấu tranh.D. Là cuộc diễn tập đầu tiên của Đảng và quần chúng cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám (1945).

Câu 19: Ngày 30 – 8 – 1945, vua Bảo Đại tuyên bố thoái vị là sự kiện đánh dấuA. nhiệm vụ dân tộc của cách mạng hoàn thành.B. nhiệm vụ dân chủ của cách mạng hoàn thành.C. chế độ phong kiến Việt Nam sụp đổ.D. Tổng khởi nghĩa thắng lợi trên cả nước

Câu 20: Trong những năm 1953 – 1954, để can thiệp sâu vào chiến tranh Đông Dương, Mỹ đãA. ký với Pháp Hiệp định phòng thủ chung Đông Dương.B. viện trợ cho Pháp triển khai kế hoạch quân sự Rơve.C. công nhận Chính phủ Bảo Đại do Pháp dựng nên.D. tăng cường viện trợ cho Pháp thực hiện kế hoạch Nava

Câu 21: Nội dung nào không phải là ý nghĩa của Hiệp định Pari năm 1973 về Việt Nam?A. Là văn bản pháp lý quốc tế đầu tiên ghi nhận quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam.B. Mở ra bước ngoặt mới của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nướcC. Là thắng lợi của sự kết hợp giữa đấu tranh quân sự, chính trị và ngoại giao.D. Tạo ra thời cơ thuận lợi để nhân dân Việt Nam tiến lên giải phóng miền Nam.

Câu 22: Nội dung nào thể hiện sự linh hoạt, sáng tạo của Bộ Chính trị Trung ương Đảng trong việc đề ra kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam trong hai năm 1975 và 1976?A. Tổng tiến công và nổi dậy ở Tây Nguyên, Huế – Đà Nẵng rồi tiến về Sài Gòn.B. Chủ trương đánh nhanh thắng nhanh và tránh chỗ mạnh, đánh chỗ yếu.C. Nếu thời cơ đến vào đầu hoặc cuối năm 1975 thì lập tức giải phóng trong năm 1975.D. Tiến công vào những hướng quan trọng về chiến lược mà địch tương đối yếu.

Câu 23: Sự kiện nào mở ra kỷ nguyên độc lập, thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam?A. Cách mạng tháng Tám thành công (1945).B. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (1930).C. Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước thắng lợi (1975).D. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi (1954).

Câu 24: Nội dung nào không phải là nguyên nhân thất bại của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược ở Việt Nam (1858 – 1884)?A. Triều đình thiếu đường lối chỉ đạo đúng đắn.B. Nhân dân thiếu quyết tâm kháng chiến.C. Triều đình chỉ chủ trương đàm phán, thương lượng.D. Nhân dân không ủng hộ triều đình kháng chiến.

Câu 25: Hiệp định về những cơ sở của quan hệ giữa Đông Đức và Tây Đức (1972) và Định ước Henxinki (1975) đều chủ trươngA. thủ tiêu tên lửa tầm trung ở châu Âu, cắt giảm vũ khí chiến lượcB. giải quyết các vấn đề tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.C. tiến hành thúc đẩy hợp tác về kinh tế, chính trị và quốc phòng.D. giải thể các tổ chức quân sự của Mỹ và Liên Xô tại châu Âu.

Câu 26: Trong thập niên 90 của thế kỷ XX, các cuộc xung đột quân sự xảy ra ở bán đảo Bancăng và một số nước châu Phi là một trong nhữngA. di chứng của cuộc Chiến tranh lạnh.B. biểu hiện mâu thuẫn mới trong trật tự hai cựcC. biểu hiện sự trỗi dậy của các thế lực mới trong trật tự đa cựcD. thành công của Mỹ trong việc thiết lập trật tự thế giới đơn cực

Câu 27: Đặc điểm của phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đến đầu năm 1930 làA. khuynh hướng vô sản phát triển nhờ kinh nghiệm của khuynh hướng tư sản.B. cả hai khuynh hướng tư sản và vô sản đều sử dụng bạo lực để loại trừ nhau. C. sau thất bại của khuynh hướng tư sản, khuynh hướng vô sản phát triển mạnh.D. sự tồn tại song song của khuynh hướng tư sản và khuynh hướng vô sản.

Câu 28: Phong trào cách mạng 1930 – 1931 và phong trào dân chủ 1936 – 1939 ở Việt Nam có điểm khác biệt vềA. giai cấp lãnh đạo. B. nhiệm vụ chiến lượcC. nhiệm vụ trước mắt. D. động lực chủ yếu.

Câu 29: Tình hình nước Nga sau Cách mạng tháng Mười năm 1917 và tình hình Việt Nam sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 chứng tỏA. dân tộc và dân chủ là hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng.B. giành chính quyền là vấn đề cơ bản của mọi cuộc cách mạng.C. giành và giữ chính quyền chỉ là sự nghiệp của giai cấp vô sản.D. giành chính quyền đã khó nhưng giữ chính quyền còn khó hơn.

Câu 30: Cuộc chiến đấu của quân dân Việt Nam tại các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16 từ cuối năm 1946 đến đầu năm 1947 có nhiệm vụ trọng tâm là

A. giữ thế chủ động trên chiến trường chính Bắc Bộ.B. giam chân quân Pháp một thời gian.C. phá hủy toàn bộ phương tiện vật chất của Pháp.D. tiêu diệt toàn bộ binh lực Pháp.

Câu 31: Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 – 1975) của nhân dân Việt Nam thắng lợi là một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và tính thời đại sâu sắc vì đãA. giáng đòn mạnh mẽ vào âm mưu nô dịch của chủ nghĩa thực dân.B. tạo ra tác động cơ bản làm sụp đổ trật tự thế giới hai cực IantaC. tạo nên cuộc khủng hoảng tâm lý sâu sắc đối với các cựu binh Mỹ.D. dẫn đến cuộc khủng hoảng kinh tế – chính trị trầm trọng ở Mỹ.

Câu 32: Hạn chế của các cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp cuối thế kỷ XIX ở Việt Nam làA. chỉ diễn ra trên địa bàn rừng núi hiểm trở.B. tinh thần chiến đấu của nghĩa quân chưa quyết liệt.C. nặng về phòng thủ, ít chủ động tiến công.D. chưa được quần chúng nhân dân ủng hộ.

Câu 33: Từ năm 1991 đến năm 2000, các nước lớn điều chỉnh quan hệ theo hướng đối thoại, thỏa hiệp, tránh xung đột trực tiếp chủ yếu vìA. hợp tác chính trị – quân sự trở thành nội dung căn bản trong quan hệ quốc tế.B. muốn tiến tới giải thể tất cả các tổ chức quân sự trên thế giới.C. cần tập trung vào cuộc đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc

D. muốn tạo môi trường quốc tế thuận lợi để vươn lên xác lập vị thế.

Câu 34: Nội dung nào là điểm tương đồng giữa phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi và khu vực Mỹ Latinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

A. Chỉ theo khuynh hướng vô sản. B. Kết quả đấu tranh.C. Có một tổ chức lãnh đạo thống nhất. D. Chỉ sử dụng đấu tranh vũ trang.

Câu 35: Đầu năm 1930, khuynh hướng vô sản thắng thế hoàn toàn khuynh hướng tư sản ở Việt Nam vìA. khuynh hướng vô sản giải quyết triệt để tất cả mâu thuẫn trong xã hội Việt Nam.B. giai cấp công nhân chiếm tỉ lệ lớn nhất trong cơ cấu xã hội Việt Nam.C. khuynh hướng vô sản đáp ứng được yêu cầu khách quan của sự nghiệp giải phóng dân tộcD. khuynh hướng vô sản giải quyết được yêu cầu ruộng đất của giai cấp nông dân Việt Nam.

Câu 36: Điểm mới của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương tháng 5 – 1941 so với Luận cương chính trị tháng 10 – 1930 của Đảng Cộng sản Đông Dương là chủ trương

A. thành lập chính quyền nhà nước của toàn dân tộcB. thành lập ở mỗi nước Đông Dương một đảng riêng.C. hoàn thành triệt để nhiệm vụ cách mạng ruộng đất.D. thành lập hình thức chính quyền công nông binh.

Câu 37: Căn cứ địa trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân Việt Nam (1945 – 1954) không phải làA. nơi đứng chân của lực lượng vũ trang. B. một loại hình hậu phương kháng chiến.C. trận địa tiến công quân xâm lược D. nơi đối phương bất khả xâm phạm.

Câu 38: Trong chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975, lực lượng chính trị giữ vai tròA. hỗ trợ lực lượng vũ trang. B. quyết định thắng lợi.C. nòng cốt. D. xung kích.

Câu 39: Điểm chung của Cách mạng tháng Tám năm 1945, kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 – 1954) và kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 – 1975) ở Việt Nam là có sự kết hợp .A. đấu tranh chính trị, quân sự và ngoại giao. B. lực lượng chính trị với lực lượng vũ trang.C. chiến trường chính và vùng sau lưng địch. D. của lực lượng vũ trang ba thứ quân.

Câu 40: Yếu tố nào quyết định sự xuất hiện của khuynh hướng tư sản ở Việt Nam đầu thế kỷ XX?A. Những chuyển biến về kinh tế, xã hội, tư tưởng. B. Sự xuất hiện của giai cấp tư sản và tiểu tư sản.C. Sự lỗi thời của hệ tư tưởng phong kiến. D. Sự khủng hoảng suy yếu của chế độ phong kiến.

* Đáp án:

1-D

2-B

3-B

4-C

5-D

6-A

7-A

8-C

9-A

10-C

11-B

12-A

13-D

14-C

15-C

16-B

17-A

18-A

19-C

20-D

21-A

22-C

23-C

24-B

25-B

26-A

27-D

28-C

29-D

30-B

31-A

32-C

33-D

34-B

35-C

36-A

37-D

38-A

39-B

40-A

https://thuthuat.taimienphi.vn/de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-lich-su-nam-2020-58059n.aspx Để đạt kết quả cao trong kì thi THPT quốc gia năm 2020 sắp tới, bên cạnh Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2020, các em có thể chuẩn bị kiến thức, kĩ năng làm bài cho các môn thi khác qua: Đề thi thử THPT Quốc gia môn Ngữ văn năm 2020, Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020, Đề thi thử THPT Quốc gia môn Địa lí năm 2020, Đề thi thử THPT Quốc gia môn Giáo dục Công dân năm 2020.

5/5 - (8621 bình chọn)

Chuyên Gia Thu Nhi

Chuyên Gia Thu Nhi PGS (2006), TS (2001, Trường ĐHKHXH và NV TP.HCM), Trưởng Bộ môn, kiêm Trưởng khoa Khoa Việt Nam học. Lĩnh vực nghiên cứu: Văn học cổ cận đại VN, Văn học Nhật Bản, Văn học so sánh VN - Đông Á, Lý luận văn học cổ điển VN-TQ...

Bài viết liên quan

Back to top button