Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Địa lí năm 2020

Đã kiểm duyệt nội dung

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Địa lí năm 2020

dap an de thi tot nghiep thpt quoc gia mon dia li nam 2020

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Địa lí năm 2020

1. Đáp án đề thi Địa lí mã đề 301 – Kì thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2020

41. A

42. D

43. A

44. A

45. D

46.C

47. B

48. B

49. C

50. B

51. D

52. B

53. C

54. D

55. C

56. D

57. A

58. B

59. C

60. B

61. A

62. D

63. D

64. C

65. C

66. D

67. A

68. C

69. B

70. B

71. A

72. A

73. C

74. C

75. B

76. A

77. B

78. A

79. A

80. C

2. Đáp án đề thi Địa lí mã đề 302- Kì thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2020

81. A

82. A

83. B

84. A

85. A

86. B

87. A

88. C

89. C

90. A

91. B

92. C

93. A

94. D

95. A

96. A

97. B

98. D

99. D

100. C

101. B

102. D

103. B

104. B

105. B

106. A

107. D

108. C

109. D

110. D

111. B

112. D

113. C

114. B

115. D

116. C

117. A

118. B

119. D

120. B

3. Đáp án đề thi Địa lí mã đề 303- Kì thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2020

41. B

42. D

43. A

44. C

45. C

46. C

47. D

48. A

49. C

50. B

51. A

52. B

53. B

54. A

55. D

56. C

57. C

58. B

59. D

60. C

61. A

62. C

63. D

64. A

65. A

66. D

67. A

68. B

69. A

70. C

71. D

72. D

73. D

74. B

75. A

76. C

77. B

78. B

79. C

80. B

4. Đáp án đề thi Địa lí mã đề 304- Kì thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2020

41. C

42. C

43. A

44. B

45. A

46. C

47. D

48. B

49. A

50. B

51. A

52. D

53. C

54. B

55. C

56. C

57. D

58. B

59. D

60. D

61. C

62. A

63. C

64. B

65. D

Đọc thêm:
Đáp án đề thi môn Sinh học tốt nghiệp THPT năm 2020

66. B

67. C

68. B

69. C

70. A

71. A

72. B

73. B

74. D

75. D

76. A

77. D

78. B

79. A

80. A

5. Đáp án đề thi Địa lí mã đề 305 – Kì thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2020

18. Đáp án đề thi Địa lí mã đề 318 – Kì thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2020

41. C

42. C

43. B

44. D

45. B

46. A

47. A

48. A

49. B

50. A

51. C

52. D

53. D

54. A

55. C

56. C

57. A

58. A

59. A

60. B

61. A

62. B

63. A

64. B

65. D

66. C

67. B

68. A

69. C

70. B

71. D

72. D

73. B

74. D

75. B

76. C

77. B

78. C

79. D

80. D

19. Đáp án đề thi Địa lí mã đề 319 – Kì thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2020

20. Đáp án đề thi Địa lí mã đề 320 – Kì thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2020

81. A

82. A

83. B

84. C

85. B

86. D

87. B

88. B

89. C

90. A

91. C

92. D

93. D

94. D

95. B

96. A

97. C

98. C

99. B

100. A

101. B

102. D

103. B

104. B

105. B

106. C

107. D

108. D

109. B

110. B

111. C

112. B

113. A

114. A

115. A

116. C

117. C

118. D

119. C

120. A

21. Đáp án đề thi Địa lí mã đề 321 – Kì thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2020

41. D

42. B

43. A

44. B

45.C

46. B

47. B

48. A

49. D

50. C

51. A

52. C

53. C

54. A

55. C

56. D

57. B

58. A

59. B

60. D

61. D

62. A

63. A

64. C

65. D

66. B

67. D

68. A

69. D

70. C

71. B

72. D

73. C

74. D

75. C

76. B

77. C

78. A

79. B

80. B

23. Đáp án đề thi Địa lí mã đề 323 – Kì thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2020

41. D

Đọc thêm:
Con gái nên học ngành gì dễ xin việc

42. A

43. D

44. A

45. B

46. A

47. B

48. D

49. B

50.A

51. D

52. C

53. C

54. D

55. C

56. D

57. D

58. C

59. D

60. C

61. B

62. B

63. B

64. D

65. B

66. B

67.D

68.C

69. C

70. C

71. B

72. D

73. C

74. C

75. C

76. D

77. B

78. B

79. D

80. D

24. Đáp án đề thi Địa lí mã đề 301 – Kì thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2020

41. A

42. B

43. B

44. A

45. A

46. B

47. A

48. C

49. C

50. C

51. B

52. B

53. C

54. D

55. A

56. D

57. D

58. A

59. D

60. C

61. D

62. A

63. B

64. C

65. B

66. D

67. B

68. B

69. B

70. D

71. C

72. D

73. A

74. D

75. C

76. C

77. C

78. A

79. C

80. D

-HẾT-

https://thuthuat.taimienphi.vn/dap-an-de-thi-tot-nghiep-thpt-quoc-gia-mon-dia-li-nam-2020-60078n.aspx Sau khi hoàn thành 3 môn thi Địa lí, Lịch Sử, Giáo dục công dân sáng ngày 10/8, bên cạnh Đáp án môn Địa THPT Quốc gia năm 2020, các em có thể tham khảo hệ thống đáp án đầy đủ mã đề cho 2 môn thi còn lại qua: Đáp án môn Sử THPT Quốc gia 2020Đáp án đề môn Công dân tốt nghiệp năm 2020. Bên cạnh đó các em không nên bỏ qua: Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Ngữ văn năm 2020, Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 để có những đánh giá toàn diện về bài thi của mình.

5/5 - (8621 bình chọn)

Chuyên Gia Thu Nhi

Chuyên Gia Thu Nhi PGS (2006), TS (2001, Trường ĐHKHXH và NV TP.HCM), Trưởng Bộ môn, kiêm Trưởng khoa Khoa Việt Nam học. Lĩnh vực nghiên cứu: Văn học cổ cận đại VN, Văn học Nhật Bản, Văn học so sánh VN - Đông Á, Lý luận văn học cổ điển VN-TQ...

Bài viết liên quan

Back to top button