Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Địa lý từ mã đề 301 đến 324

Đã kiểm duyệt nội dung

dap an de thi tot nghiep thpt 2021 mon dia ly

Đáp án đề thi tốt nghiệp thpt 2021 môn Địa lý

Vậy là các em vừa hoàn thành bài thi THPT Quốc gia môn Địa lý. Để giải tỏa tâm trạng căng thẳng, tâm lí lo lắng, mong chờ kết quả bài thi, các em có thể tự kiểm tra và đánh giá kết quả bài thi của mình qua việc tham khảo Đề thi và Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Địa lý theo mã đề thi của mình.

I. Đề thi tốt nghiệp thpt 2021 môn Địa lý

de thi mon dia li thpt 2021

de thi mon dia thpt quoc gia nam 2021

bai thi mon dia tot nghiep thpt quoc gia

II. Đáp án đề thi tốt nghiệp thpt 2021 môn Địa lý

– Mã đề 301:

– Mã đề 302:

41. C

42. D

43. C

44. D

45.A

46. C

47.A

48.B

49. D

50. D

51.B

52. C

53. C

54. C

55. B

56. B

57. C

58. A

59. B

60. A

61. B

62. B

63.A

64.C

65. B

66.B

67.A

68. C

69. C

70. A

71. C

72. A

73. A

74. B

75. C

76. A

77. C

78. B

79. A

80. B

– Mã đề 303:

41.D

42.C

43.A

44. B

45. C

46. B

47. A

48. C

49. C

50. C

51. A

52. C

53. D

54. B

55. C

56. B

57. D

58. A

59. D

60. A

61. D

62. C

63. A

64. C

65. A

66. A

67. C

68. D

69. C

70. C

71. A

72. C

73. D

74. D

75. D

76. C

77. A

78. D

79. D

80. A

– Mã đề 305:

de thi tot nghiep mon dia ly ma de 305

– Mã đề 306:

41. B

42. B

43. B

44. A

45. B

46. C

47. C

48. D

49. B

50. D

51. C

52. C

53. C

54. D

55. B

56. A

57. B

58. D

59. A

60. B

61. C

62. B

63. A

64. D

65. B

66. B

67. D

68. D

69. B

70. C

71. B

72. C

73. B

74. D

75. D

76. D

77. C

78. C

79. D

80. D

– Mã đề 307:

41. B

Đọc thêm:
Đáp án môn Hóa Học THPT Quốc Gia 2018

42. B

43. C

44. A

45. D

46. A

47. C

48. A

49. A

50. B

51. B

52. D

53. D

54. B

55. A

56. D

57. C

58. D

59. B

60. A

61. A

62. A

63. C

64. C

65. A

66. B

67. C

68. D

69. C

70. D

71. C

72. D

73. C

74. D

75. D

76. C

77. C

78. A

79. B

80. A

– Mã đề 308:

41. C

42.B

43. A

44. C

45. C

46. A

47. C

48. A

49. C

50. C

51. A

52. A

53. B

54. A

55. D

56. A

57. A

58. B

59. D

60. C

61. D

62. B

63.B

64.B

65.D

66. D

67. C

68.D

69. D

70. C

71. D

72. B

73. B

74. D

75.D

76.B

77. B

78. C

79.B

80. B

– Mã đề 309:

41. C

42. B

43. A

44. B

45. A

46. D

47. C

48. D

49. C

50. C

51. D

52. A

53. C

54. D

55. B

56. D

57. B

58. B

59. A

60. A

61. D

62. A

63. B

64. D

65. A

66. C

67. A

68. C

69. C

70. B

71. B

72. B

73. A

74. C

75. C

76. D

77. D

78. A

79. B

80. D

– Mã đề 310:

de thi tot nghiep mon dia ly ma de 310

– Mã đề 311:

– Mã đề 312:

– Mã đề 313:

– Mã đề 314:

41. D

42. B

43.D

44. D

45.B

46. D

47. C

48. D

49. C

50. C

51. A

52. D

53. B

54. D

55. C

56. A

57. A

58. D

59. B

60. A

61. B

62. A

63. C

64. C

65. D

66. A

67. C

68. A

69. C

70. B

71. D

72. D

73. B

74. A

75. B

76. C

77. A

78. B

79. A

80. C

– Mã đề 315:

– Mã đề 316:

41. A

42. B

43.C

44. D

45. C

46. D

47. B

48. A

49. B

50. B

51. A

52. D

53. A

54. B

55. C

56. D

57. C

58. C

59. D

60. A

61. D

62. D

63. D

64. C

65. D

66. A

67.

68. C

69. A

70. B

71. D

72. C

73. C

74. B

75. C

76. B

77. A

78. D

79. C

80. C

– Mã đề 317:

dap an de thi tot nghiep thpt 2021 mon dia li ma de 317

– Mã đề 318:

– Mã đề 319:

41. B

42. C

43. D

Đọc thêm:
Con gái nên học ngành gì dễ xin việc

44. A

45. A

46. A

47. D

48. B

49. A

50. D

51. C

52. A

53. C

54. D

55. A

56. D

57. C

58. B

59. C

60. B

61. C

62. C

63. A

64. A

65. D

66. A

67. B

68. D

69. B

70. A

71. C

72. C

73. D

74. B

75. B

76. B

77. A

78. D

79. C

80. D

– Mã đề 320:

41. B

42. A

43. D

44. A

45. A

46. A

47. D

48. C

49. D

50. B

51. B

52. C

53. D

54. C

55. B

56. B

57. D

58. D

59. B

60. C

61. A

62. C

63. D

64. D

65. A

66. A

67. B

68. D

69. D

70. A

71. A

72. C

73. C

74. C

75. C

76. A

77. C

78. C

79. A

80. C

– Mã đề 321:

– Mã đề 322:

– Mã đề 323:

41. B

42. C

43. D

44. B

45. C

46. A

47. C

48. A

49. A

50. A

51. A

52. D

53. C

54. D

55. A

56. A

57. B

58. C

59. B

60. B

61. D

62. D

63. C

64. C

65. A

66. C

67. D

68. B

69. C

70. A

71. A

72. B

73. B

74. D

75. C

76. A

77. B

78. C

79. C

80. D

– Mã đề 324:

-HẾT-

https://thuthuat.taimienphi.vn/dap-an-de-thi-tot-nghiep-thpt-2021-mon-dia-ly-64496n.aspx Bên cạnh Đáp án đề thi tốt nghiệp thpt 2021 môn Địa lý, Thuthuat.Taimienphi.vn còn cập nhật nhanh và chính xác nhất Đáp án đề thi tốt nghiệp thpt 2021 môn Lịch sử, Đáp án đề thi tốt nghiệp thpt 2021 môn Ngữ văn, Đáp án đề thi tốt nghiệp thpt 2021 môn Giáo dục Công dân nhằm hỗ trợ các em trong việc tra cứu.

5/5 - (8621 bình chọn)

Chuyên Gia Thu Nhi

Chuyên Gia Thu Nhi PGS (2006), TS (2001, Trường ĐHKHXH và NV TP.HCM), Trưởng Bộ môn, kiêm Trưởng khoa Khoa Việt Nam học. Lĩnh vực nghiên cứu: Văn học cổ cận đại VN, Văn học Nhật Bản, Văn học so sánh VN - Đông Á, Lý luận văn học cổ điển VN-TQ...

Bài viết liên quan

Back to top button